STOWARZYSZENIE RODZIN DYPLOMATÓW RP         O NAS :: ZARZĄD :: STATUT :: CZŁONKOSTWO :: KONTAKT
    Ciekawostki z placówek       |     Linki         |     Dobre praktyki       |     Sprawozdania       |     Kronika       |     Konferencje EUFASA      

O NAS :

Stowarzyszenie Rodzin Dyplomatów Rzeczypospolitej Polskiej powstało z inicjatywy grupy współmałżonków dyplomatów na czele z paniami Anną Kaszubą oraz Ewą Pernal i zostało zarejestrowane 23 stycznia 2002.
Stowarzyszenie było pierwszym tego typu w krajach wówczas kandydujących do Unii Europejskiej.

Swoje cele realizuje we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i innymi instytucjami.

Od roku 2004 Stowarzyszenie jest pełnoprawnym członkiem Europejskiego Związku Stowarzyszeń Rodzin Dyplomatów Unii Europejskiej EUFASA i podejmuje szereg inicjatyw zmierzających do zmniejszania różnic między sytuacją rodzin dyplomatów polskich a rodzin dyplomatów innych krajów unijnych w czasie wyjazdu, podczas pobytu na placówce oraz po powrocie do kraju.

Stowarzyszenie aktywnie uczestniczy w pracach EUFASA i regularnie od roku 2001 bierze udział w dorocznych konferencjach.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać współmałżonek członka służby dyplomatyczno-konsularnej.
Osoby nie spełniające tego warunku, ale którym cele i zadania Stowarzyszenia są bliskie, mogą zostać zaproszone do współpracy w charakterze członka wspierającego.

Podstawowymi zadaniami Stowarzyszenia są :
• działanie na rzecz poprawy sytuacji prawnej, socjalnej i ekonomicznej rodzin dyplomatów polskich w czasie wyjazdu, podczas pobytu na placówce oraz po powrocie do kraju,
• umacnianie prestiżu dyplomacji polskiej, poprzez organizowanie lub współorganizowanie szkoleń przygotowujących do pełnienia roli współmałżonka dyplomaty,
• zbieranie informacji i wymianę doświadczeń dotyczących specyfiki poszczególnych krajów i regionów,
• prowadzenie działalności kulturalnej i integrującej środowisko dyplomatyczne

18 stycznia 2008 pomiędzy Ministerstwem Spraw Zagranicznych a Stowarzyszeniem Rodzin Dyplomatów RP zostało podpisane Porozumienie o współpracy, którego celem sš wspólne działania zmierzajšce do poprawy warunków socjalnych, prawnych i bytowych członków służby zagranicznej.

13 czerwca 2008 Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski objął patronat nad Stowarzyszeniem.

7 marca 2012 r. pomiędzy Ministerstwem Spraw Zagranicznych a Stowarzyszeniem Rodzin Dyplomatów RP zostało podpisane Porozumienie o współpracy, którego celem są wspólne działania zmierzające do poprawy warunków socjalnych, prawnych i bytowych członków służby zagranicznej. zobacz .

19 lutego 2014 r. zostało podpisane kolejne Porozumienie o współpracy pomiędzy MSZ a SRD RP pobierz

REGON: 015579400
NIP: 5262731144
KRS: 0000084762
Strona główna | Copyright by EBP | Szablon by Sliffka